ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร #วันอังคารที่๕ธันวาคม๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น