ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น