วันที่ 5-6 มีนาคม 2567      ที่ห้องประชุมเฟื้องฟ้า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ❣️ขอบคุณท่านวิทยากรและผู้จัดโครงการค่ะ

 

ความคิดเห็น