อบรมวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธาแบบออนไลน์ กับ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งาน Google Earth Engine ในการวิเคราะห์การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน” (ออนไลน์)

โดย รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์  วันที่ 5 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 16.30-18.00 น. ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ได้ที่ Link นี้  https://kku.world/4obtv1 หรือ Meeting ID: 987 4186 6521 หรือ Scan QR-Code โดย ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ความคิดเห็น