ความรู้ความสามารถและความคิดของ AI | Thinking and Literacy of Artificial Intelligence (9 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย Tamkang University, Taiwan

ความคิดเห็น