การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC 2024)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ความคิดเห็น