นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 6 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ฟัน เอาส์ ครีเอเตอร์ จำกัด แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  2. บริษัท อัลติเมท เทคโนโลยี จํากัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  3. บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  4. บริษัท โลแดช (ไทยแลนด์) จํากัด แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  5. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  6. บริษัท เอสพีเอส กราฟฟิก กรุ๊ป จำกัด แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ความคิดเห็น