เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ในงานกีฬาอาจารย์และบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์”
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2567

ความคิดเห็น