เข้าร่วม”งานประกอบพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี 2566 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

ความคิดเห็น