ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น