งาน BRICC Festival 2024
 ต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากกัมพูชา และคณะจาก PSB University Cambodia
.
เฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
✅มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน
📜ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๗
๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
The 7’h Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2024 (BRICC Festival)
14th – 16″ February 2024 at Buriram Rajabhat University
🍂กิจกรรมประกอบด้วย
✅พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์
✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
✅ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ ๗
✅แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
✅ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๓ ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์
✅ ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
✅ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
✅เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๗ : ฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ : The Magic Seeds
✅ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน

ความคิดเห็น