ปฏิบัติภารกิจในการต้อนรับดูแลบริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น