ประชุมวางแผนโรงเรียนรักษ์ใจวิทยา ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และคณะ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 และวางแผนงานวิจัยที่จะทำร่วมกัน

ความคิดเห็น