ทำบุญรับโชคปีใหม่   

วันที่ 28 ธันวาคม 2566  ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธสัพพัญญูสุคโต พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป  ณ บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น