เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซ้อมเชียร์คณะพยาบาลศาสตร์ ขอบใจในความตั้งใจของนักศึกษา

ความคิดเห็น