8 ธันวาคม 2566 เป็นกรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาการ (อาคาร 23)

ความคิดเห็น