คืนข้อมูลภาวะสุขภาพปัญหาสุขภาพในชุมชน ในโรงเรียน และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยเรื้อรัง ให้กลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ไฟล์แนบ

jpg IMG_20231206_140904

ขนาดไฟล์ 731 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg IMG_20231206_140913

ขนาดไฟล์ 672 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg IMG_20231206_140426

ขนาดไฟล์ 532 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg IMG_20231206_150356

ขนาดไฟล์ 931 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 1701856514721

ขนาดไฟล์ 298 KB | จำนวนดาวน์โหลด 14 ครั้ง

jpg 1701856523494

ขนาดไฟล์ 282 KB | จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง

jpg 1701856566146

ขนาดไฟล์ 283 KB | จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง

jpg IMG_20231206_150304

ขนาดไฟล์ 826 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 1701856534949

ขนาดไฟล์ 340 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 1701856550303

ขนาดไฟล์ 345 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

ความคิดเห็น