วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ เพื่อร่วมสืบสานและอนุลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในงานวันลอยกระทง ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์

ความคิดเห็น