กวีนิพนธ์แปล “ตะปู” (ដែកគោល)
ฉบับสองภาษา (ภาษาเขมร-ภาษาไทย)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ค.ศ. 2016 ผลงานของ Proeung Pranit (นายกสมาคมนักเขียนเขมร)

ความคิดเห็น