24 พฤศจิกายน 2566 ร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Lernning ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น