ร่วมพระกฐินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น