23 พฤศจิกายน 2566 : ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น