เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 66 ประชุมกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ณ ห้องประชุมบัณฑิต อาคาร 15 ชั้น 9 เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามงานกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ประสบการณ์ดี ๆ ที่น่าประทับใจ

 

ความคิดเห็น