2 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น