เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม วันมหิดล 2566 วันสำคัญที่ประทับอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้า นับตั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 24 กันยายน วันมหิดล
ภาพกิจกรรมวันมหิดล 2559-2566

ไฟล์แนบ

jpg 13938359_993772977386669_8588800032320559962_n

ขนาดไฟล์ 67 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 13907124_993773087386658_8870440236550758474_n

ขนาดไฟล์ 78 KB | จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง

jpg 96006

ขนาดไฟล์ 214 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 96440

ขนาดไฟล์ 237 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 96441

ขนาดไฟล์ 235 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 96013

ขนาดไฟล์ 224 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 96014

ขนาดไฟล์ 218 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

jpg 96448

ขนาดไฟล์ 209 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 96007

ขนาดไฟล์ 317 KB | จำนวนดาวน์โหลด 24 ครั้ง

jpg 96008

ขนาดไฟล์ 326 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 95967

ขนาดไฟล์ 239 KB | จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง

jpg 95969

ขนาดไฟล์ 269 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 95970

ขนาดไฟล์ 226 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 95961

ขนาดไฟล์ 135 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 95959

ขนาดไฟล์ 105 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 95958

ขนาดไฟล์ 167 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 95957

ขนาดไฟล์ 135 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437258_0

ขนาดไฟล์ 556 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg S__9437255_0

ขนาดไฟล์ 536 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437253_0

ขนาดไฟล์ 520 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437263_0

ขนาดไฟล์ 655 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437262_0

ขนาดไฟล์ 650 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437261_0

ขนาดไฟล์ 663 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg S__9437260_0

ขนาดไฟล์ 664 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

jpg S__9437259_0

ขนาดไฟล์ 539 KB | จำนวนดาวน์โหลด 21 ครั้ง

jpg S__9437257_0

ขนาดไฟล์ 555 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg S__9437256_0

ขนาดไฟล์ 538 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 96004

ขนาดไฟล์ 217 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 96005

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 13891977_993773007386666_910732150262532020_n

ขนาดไฟล์ 78 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 13886377_993773000720000_4250009674564220163_n

ขนาดไฟล์ 80 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 309103923_1136315837286961_1720598870516486470_n

ขนาดไฟล์ 517 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 308992381_1136315703953641_3456763859170578707_n

ขนาดไฟล์ 463 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 308934864_1136315740620304_5177543775033823641_n

ขนาดไฟล์ 557 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 308826064_1136315707286974_3966191914780228193_n

ขนาดไฟล์ 425 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 308732073_1136315737286971_1462382731277363135_n

ขนาดไฟล์ 490 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 308617634_1136315733953638_3964772243454756106_n

ขนาดไฟล์ 364 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 13872735_993772974053336_4986305934718083308_n

ขนาดไฟล์ 65 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

jpg 120172205_10218258555227807_4685656120679015256_n

ขนาดไฟล์ 39 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 120129905_10218258392823747_4163905351888001887_n

ขนาดไฟล์ 38 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

jpg 120126509_10218258394463788_4484706089947634300_n

ขนาดไฟล์ 50 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 120122262_10218258396463838_5259706168696841514_n

ขนาดไฟล์ 72 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 120117554_10218258555867823_7742325074279865240_n

ขนาดไฟล์ 81 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg 120033200_10218258394103779_1813631646506166001_n

ขนาดไฟล์ 80 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 120014981_10218258391903724_2519652684073913430_n

ขนาดไฟล์ 88 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 120014981_10218258391663718_3007527180405268521_n

ขนาดไฟล์ 80 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 119986446_10218258393463763_8682558280725042620_n

ขนาดไฟล์ 67 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

jpg 119969361_10218258554547790_7633637653062118692_n

ขนาดไฟล์ 49 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 119962593_10218258392183731_353959029691550190_n

ขนาดไฟล์ 81 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 119928602_10218258393823772_4728751523277323667_n

ขนาดไฟล์ 77 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg 21415022_1726257340771713_9157123279553733170_o

ขนาดไฟล์ 141 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

jpg 119895352_10218258393183756_4331194220337909509_n

ขนาดไฟล์ 71 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

ความคิดเห็น