เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ความคิดเห็น