ไฟล์แนบ

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยการประเมินในรูปแบบออนไลน์
jpg การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยการประเมินในรูปแบบออนไลน์

ขนาดไฟล์ 82 KB | จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

jpg การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยการประเมินในรูปแบบออนไลน์

ขนาดไฟล์ 144 KB | จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

ความคิดเห็น