วันที่ 15 กันยายน 2566 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่… ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๖ “ครอบครัวครุศาสตร์ ๖๐ กะรัตเพชรจรัสแสง”

ความคิดเห็น