ร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระหลวงปู่เหลือง ได้รับการประสานงานให้ร่วมเป็นหน่วยปฐมพยาบาลจิตอาสา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ร่วมถวายปัจจัยกับหลวงปู่บุญทันซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล และร่วมทำโรงทานในงานพระราชทานเพลิงสรีระหลวงปู่เหลือง

ความคิดเห็น