โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ โดยคณะครุศาสตร์ วันที่ 16 และ 23 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยิ้ม, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ตาราง และ การจัดแสง

ความคิดเห็น