พิธีไหว้ครู ทำบุญอาจารย์ใหญ่ บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, วัด และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ ฟลุต, วัด และ ข้อความ

ความคิดเห็น