เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบการณ์ดีๆ ที่น่าประทับ

 

ความคิดเห็น