อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, การจัดแสง, ตาราง และ แท่นบรรยาย

ความคิดเห็น