เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรสอนหัตถการทางการพยาบาล นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษา ขอบใจที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจฝึกปฏิบัตินะคะ ขอบใจอาจารย์สุภาพร บุญมี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ความคิดเห็น