เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงาน วิศวกรสังคม ได้รับผลงาน Good Presentation ขอบใจในความทุ่มเทและตั้งใจของนักศึกษา ตอนที่หนูลงโครงการวิศวกรสังคม หนูอยู่ปี 1 อาจารย์ชื่นชมหนูมาก ขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ความคิดเห็น