นำศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมปฏิบัติงานฝ่ายระบบการจองโต๊ะงานราตรีศรีราชพฤกษ์ เนื่องในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2566
วันที่ 1 – 2 กันยายน 2566

ความคิดเห็น