นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น