ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ความคิดเห็น