วันที่ 22 มิ.ย. 2566 ร่วมกิจกรรมไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น