อาจารย์กำกับแถวบัณฑิตพิธีซ้อม(เสมือนจริง)รับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น