เทอม 1/2566 กิจกรรมหนึ่งที่จัดให้นักศึกษาชั้นปี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ flied trip นอกสถานที่ คือการสำรวจพืชในป่าเบญจพรรณ ณ. ป่าอนุรักษ์ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ หนองขวาง อำเภอคูเมือง และได้ร่วมกันปลูก อนุรักษ์สมุนไพรใกล้ตัว

ความคิดเห็น