วันที่ 3 กันยายน 2566 เข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 -2564

ความคิดเห็น