เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ห้องเรียนสถานการณ์จริง เพื่อช่วยให้คำแนะนำในการถ่ายวีดีโอ “เพื่อขอผลงานที่สูงขึ้นสำหรับครู” โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาทางสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ มหาราชภักบุรีรัมย์ ในการ อบรมเทคนิคการทำคลิปการสอนและประเด็นท้าทายเพิ่มเติมฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น