ร่วมฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ชั้น 6 อาคาร 23 (RAJABHAT COMPLEX)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น