ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น