ส่งกำลังใจเชียร์น้องๆชาวบุรีรัมย์
ให้ได้เหรียญทอง 🥇🏆
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
“กาญจนบุรีเกมส์”
.
โดย นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกล่าวมอบโอวาท
และนายยุทธชัย พงศ์พณิช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานในการมอบโอวาท พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์
.
ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4
.

ความคิดเห็น