จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอประโคนชัย จัดงานแห่เทียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ในการนี้ คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินประกวดรถแห่เทียน และรถแห่รถสัตว์ประจำปี โดย ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณาจารย์อีก 6 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินผลงานการสร้างสรรค์เทียนพรรษาตามหลักวิชาศิลปะ และมีการให้ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไปด้วย

ความคิดเห็น