สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสาขาวิชา ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ และส่งเสริมสุนทรียภาพให้ประชาชน นิทรรศการระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในนิทรรศการศิลปกรรมฯ​​ มีผลงานศิลปินจำนวน 30 ท่าน โดย ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดนิทรรศการ และได้ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ นี้ด้วย

ความคิดเห็น