สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสาขาวิชา ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 15.00 น. เริ่มวาด 10.00 น. (ให้เวลา 3 ชั่วโมง)  ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์

ความคิดเห็น