วันศุกร์ ที่28 กรกฎาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจในการเป็นไกด์และล่ามภาษา ให้กับนักศึกษาชาวจีน ระดับบัณฑิตศึกษา พาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราหินเมืองต่ำ ศูนย์ผ้าภูอัคนี ภารกิจเสร็จสิ้น ผ่านไปด้วยดี

ความคิดเห็น